https://karafarinanepardis.com

درباره ما
درباره ما
سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
0 بازدید

در راستای تحقق چشم انداز اقتصاد مقاومتی به  منظور توانمند سازی وکار آفرینی افراد بیکار و آسیب دیدگان اجتماعی با الویت زنان سرپرست خانوار ( جامعه هدف بهزیستی وکمیته امداد ) اهتمام خود را بر ارتقاء سطح دانش ، بینش و مهارت جامعه هدف و رساندن ایشان به سطح مطلوبی از توانمندی وتولید متمرکز نموده است.

عمده اقدامات صورت گرفته تاکنون جهت شکل گیری ستاد توانمند سازی تشکیل چندین اتاق فکر و رایزنی با افراد و ارگانهای مختلف و همکاری با فنی حرفه ای و دعوت از کار آفرینان و جلسات مشارکتی با بهزیستی و خیرین با در نظر داشتن نگرشی جامع نسبت به توانمند سازی در قالب رویکرد ماتریسی و نگاه سیستمی جهت ایجاد یک فرایند مستمر و پایدار، مدلی توسعه ای طراحی شده است که در آن ضمن حذف نگاه آسیبی و یا حمایتی صرف به زنان سرپرست خانوار، مجموعه ای هماهنگ از خدمات آموزشی ،مشاوره ای ،رفاهی و شغلی به افراد ارائه می شود.

لزوم انطباق فرایند ترسیم شده برای توانمند سازی جامعه هدف بر دیدگاه های نظری و تجربیات موجود در این زمینه، تعامل پیوسته با جامعه علمی در قالب طراحی و اجرای برنامه های مطالعاتی مختلفی ،مد نظر می باشد.

اساس ضرورت احساس شده مبنی بر لزوم نگاه یکپارچه و فراگیر در حوزه افراد بیکار و آسیب دیدگان اجتماعی که به دلیل عدم دسترسی به منابع و امکانات لازم جهت تامین زندگی و نداشتن فرصت های اجتماعی جهت مشارکت در زمینه های مختلف دیگر عواملی که عدم توانمندی آنان را سبب می شود از دیگران متمایزند.

باتوجه به رشد مسکن مهر،امکان ارایه خدمات حمایتی همه جانبه از سوی سازمان های دولتی را عملا ناممکن می سازد.

در نتیجه رسیدگی بهینه به وضعیت خانواده های افراد نیازمند برنامه ریزی جامع و کار آمدی است که موجب استقلال و ثبات خانواده و کاهش فشار های اجتماعی ، عاطفی و روانی موجود بر آنان شود.

اگر توانمند سازی را فرایندی بدانیم که طی آن گروه ها و جوامع از وضعیت موجود زندگی خود و شرایط حاکم بر آن آگاهی پیدا کرده و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، اقداماتی آگاهانه و سازمان یافته انجام دهند،توانمند سازی باید منجر به ایجاد ظرفیت و قابلیت در افراد و گروه های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه در تامین رفاه فردی و اجتماعی خود و اشتغال آنان  در کشور اجرا گردد

5/5 (1 Review)
× از من بپرسید